FLIR DUO R (온도 표시 제공)

₩2,000,000가격

  MAKO KOREA PARTNERS

  Flir_Logo_black.png
  academy logo.png
  ºí·α×-·ΰí-°íȭÁú.png

  (11921) 경기도 구리시 건원대로34번길 27, 8층809호ㅣ 마코코리아 ㅣ 대표자 : 양권석 ㅣ 사업자등록번호 209-21-67108

  TEL : 031-562-3830 ㅣ FAX : 031-5171-3038 ㅣ bruce@mako.co.kr l 

  Copyright @2015 Mako Korea, All Rights Reserved